osiguruvanje na imot osiguruvanje na motorni vozila osiguruvanje na stoki pri transport osiguruvanje pri nezgoda patnichko osiguruvanje osiguruvanje na zivot osiguruvanje od odgovornost
ekspozituri
osiguruvanja
zadolzitelni osiguruvanja
kompanii
referentna lista
chesto postavuvani prashanja
ОВЛАСТУВАЊЕ     ЗА НАС     КАРИЕРА ВО МОБИЛИТИ БРОКЕР     МАПА НА САЈТОТ     РЕГИСТАР НА БРОКЕРИ     КОНТАКТ    ЗА АМСМ
                                                                                                                                                                            Мобилити Брокер АД Скопје © сите права задржани          
 ОСИГУРУВАЊЕ ОД АВТОМОБИЛСКА  ОДГОВОРНОСТ

За да се заштитат третите лица и нивниот имот од последици на сообраќајна незгода, сопствениците на моторни возила се должни, според законот, да склучат полиса за осигурување од автомобилска одговорност, со што се осигурува надоместот за штети кои ќе настанат како последица на сообраќајна незгода.

Со купувањето полиса за автомобилска одговорност Вие сте си ја осигуриле Вашата одговорност кон другите учесници во сообраќајот. Сите материјални и нематеријални штети кои се последица на сообраќајна незгода нема да претставуваат Ваша обврска, туку обврска на осигурителната компанија од која сте ја одбрале Вашата полиса.


 ЗЕЛЕН КАРТОН

 ОСИГУРУВАЊЕ НА ПАТНИЦИ ВО ЈАВЕН ПРЕВОЗ  ОД ПОСЛЕДИЦИ НА НЕСРЕЌЕН СЛУЧАЈ

Задолжителното осигурување на патници во јавен превоз од последици на несреќен случај се спроведува согласно одредбите од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот и Условите за осигурување на лица од последици на несреќен случај.
Осигурените суми од оваа тарифа се сметаат за минимални, пресметани во денарска противредност по курсот на НБРМ на денот на уплатата.

Минималните осигурени суми за еден патник се следните:
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРУВАЊА